PL 
Długo żyliśmy nadzieją, że sytuacja związana z pandemią zostanie opanowana w stopniu umożliwiającym nam realizację wakacyjnych planów, jednak w utrzymującej się bezprecedensowej sytuacji niepewności i konieczności zrewidowania wielu planów zawodowych i życiowych, także realizacja idei Vistuliady okazuje się w tych warunkach nieosiągalna. Ze względu na przedłużające się ograniczenia związane z zakazem zgromadzeń, organizacji imprez i biwakowania, utrudnienia związane z procesami administracyjnymi oraz, co najważniejsze, z uwagi na bezpieczeństwo uczestników spływu i gospodarzy naszych biwaków, podjęliśmy trudną decyzję o odwołaniu Vistuliady 2020.  
Bądźmy zdrowi, dbajmy o siebie i innych - z nadzieją wspólnego dzielenia radości pływania i poznawania świata wokół nas już w kolejnym roku. 

 


 
ENG  
We have long hoped that the pandemic situation will eventually be under control enough to allow us to implement our holiday plans, but in the continued state of uncertainty and the need to revise many professional and life plans, also the organisation of Vistuliada turns out to be unattainable. Prolonged restrictions related to the ban on gatherings, on organizing events and on camping, difficulties related to administrative processes and, most importantly, concerns for the safety of paddlers and of our hosts at camping places, have forced us to make a difficult decision to cancel Vistuliada 2020. 
Let's stay healthy, take care of yourselves and others - in the hope of sharing the joy of paddling and getting to know the world around us next year. idź do GALERIA 2015
idź do GALERIA 2017