MIĘDZYNARODOWY SPŁYW WISŁĄ
INTERNATIONAL VISTULA KAYAK TOUR
10 - 31 VII 2021
10 - 31 VII 2021
Vistuliada jest doroczną, kajakową podróżą Wisłą – najdłuższą rzeką płynącą od źródeł do ujścia na terytorium jednego państwa Zjednoczonej Europy. Jest też niemal tysiąckilometrową wędrówką przez historię i kulturę Polski. 

Vistuliada is an annual kayak and canoe trip on the Vistula - the longest river running from the sources to the mouth on the territory of one country of United Europe. It is also a nearly thousand-kilometer journey through the history and culture of Poland. 

Każda z edycji spływu pozwala nie tylko aktywnie spędzić czas z wiosłem w ręku, ale także, a może przede wszystkim, poznać przyrodę oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe nadwiślańskich miejscowości. Płynąc Królową Polskich Rzek odwiedzamy dziesiątki zabytków i odkrywamy wiele miejscowych atrakcji, spotykamy ciekawych ludzi, bierzemy udział w lokalnych wydarzeniach kulturalnych, próbujemy specjałów regionalnych kuchni, poznajemy dawne tradycje i zwyczaje.  

Each edition of the event allows participants not only to actively spend time with a paddle in hand, but also, and perhaps above all, to learn about the nature and the historical and cultural heritage of the Vistula cities and towns. Paddling the Queen of Polish Rivers, we visit dozens of monuments and discover many local attractions, meet interesting people, take part in local cultural events, try regional cuisine specialties, learn about old traditions and customs. 

In 2021 we will paddle the upper and middle part of the Vistula river. At the beginning, we will go on the walking trip to the sources of the Vistula on Barania Mountain. Paddling starts above the "km 0" of the navigable route, on the way to Krakow passing through most of the Upper Vistula Cascade locks. From Sandomierz, the Małopolska Vistula Gorge will lead us, through picturesque Kazimierz Dolny and the Middle Vistula Valley, to Warsaw. 

W 2021 r. popłyniemy górną i środkową Wisłą - od wycieczki (pieszej) do źródeł Wisły na Baraniej Górze zaczynając. Wiosłować zaczniemy powyżej „km 0” szlaku żeglownego, w drodze do Krakowa pokonując większość śluz Kaskady Górnej Wisły. Z Sandomierza, Małopolski Przełom Wisły poprowadzi nas, przez Kazimierz Dolny i malowniczą Dolinę Środkowej Wisły, do Warszawy.  

Doświadczonych kajakarzy, wioślarzy i kanadyjkarzy zapraszamy na jeden z etapów lub całe trzy tygodnie wiślanej przygody. 

Experienced kayakers, canoeists and rowers are invited to participate in one of the sections or in the whole three weeks of the Vistula adventure.