Valid XHTML 1.0 Transitional
Zgłoszenie online
Online registration
VISTULIADA 2018
Zgłoszenie online
Online registration
Termin i trasa spływu
Vistuliada 2019 odbywać się będzie w trzech etapach:  
I: 30.06-6.07 - Warszawa – Włocławek (160,8 km)  
II: 6.07-15.07 - Włocławek – Tczew (241,8 km)  
III: 15.07-20.07 - Tczew – Gdańsk (66,5 km)

Warunki uczestnictwa
Dobry stan zdrowia, umiejętności kajakowe na poziomie PSKK 2 (lub równoważne), zapoznanie się z „Warunkami uczestnictwa”, ich akceptacja oraz przesłanie zgłoszenia i wpłata wpisowego.

Wpisowe
Wpisowe od osoby za jeden etap wynosi : 
- 240 zł za jeden etap / 210 zł za każdy następny etap
   (w terminie do 28.02.2019).
- 300 zł za jeden etap / 270 zł za każdy następny etap
   (w terminie 1.03 – 30.04.2019).
Wniesiona opłata pokrywa koszt organizacji spływu, biwaków,
koszulki spływowej oraz kolacji na zakończenie każdego etapu. 
Rezygnacja z udziału w spływie zgłoszona po 1 maja 2019 może pozbawić rezygnującego prawa do zwrotu Wpisowego.
Uwaga: wstępna deklaracja chęci wzięcia udziału
w Vistuliadzie 2019, zgłoszona mailowo na adres

info@vistuliada.pl
do 31.12.2018 (zawierająca dane umożliwiające identyfikację
uczestnika oraz wybrane etapy spływu) - upoważnia do
obniżenia wysokości wpisowego o 10 zł za każdy etap.
 

Zgłoszenia 
Zgłoszenia przyjmowane są od 1 stycznia do 30 kwietnia 2019.  
Zgłoszenia należy dokonać przez wypełnienie formularza
on-line dostępnego powyżej, po zapoznaniu się ze
szczegółowymi informacjami dotyczącymi zgłoszeń i warunków
uczestnictwa, zawartymi w plikach do pobrania poniżej: 

INFORMATOR 2019 pobierz 
WARUNKI UCZESTNICTWA pobierz 
KARTA ZGŁOSZENIA pobierz
INFORMACJA RODO
 pobierz

Sprzęt, zakwaterowanie i wyżywienie 
Uczestnicy spływu korzystają z własnego sprzętu pływającego
i biwakowego. 
Noclegi pod namiotem w miejscach biwakowych wyznaczonych przez organizatora. Wyżywienie we własnym zakresie.

Uwagi 
Należy pamiętać, że w trakcie spływu nie ma przewodnika ani pilota na wodzie. Udział w spływie odbywa się na własną odpowiedzialność i ryzyko 

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:
info@vistuliada.pl
info@fundacjakim.pl


Date and route of the event
The Vistuliada 2019 will have three sections: 
I: 30.06-6.07 - Warszawa – Włocławek (160,8 km)  
II: 6.07-15.07 - Włocławek – Tczew (241,8 km)  
III: 15.07-20.07 - Tczew – Gdańsk (66,5 km 

Participation conditions
Good state of health, ability to swim, familiarity with and acceptance of enclosed „Participation Conditions”, registration and payment of the fee. 

Fees
The registration fee: 
- 240 PLN / 60 EUR for one section, 210 PLN / 50 EUR for each subsequent section – if paid before 28.02.2019 
- 300 PLN / 70 EUR for one section, 270 PLN / 60 EUR for each subsequent section – if paid between 1.03 – 30.04.2019 
The fee covers the camping places, Vistuliada’s t-shirt, organization costs and a dinner at the end of each section.  
Note: early declaration of willingness to participate in Vistuliada 2019, submitted by e-mail to
info@vistuliada.pl
by 31/12/2018 (containing data enabling identification of the participant and selected sections of the trip) - authorizes to reduce the entry fee by 10 PLN – 5 EUR for each section.
   
Registration 
Registration should be made between January 1 - April 30, 2019 by filling-in the online registration questionnaire available at the top of this page. Before registering, participants are asked to familiarize themselves with detailed registration and participation information contained in files available for downloading below:

INFORMATION 2019 download
CONDITION OF PARTICIPATION download
REGISTRATION FORM download
INFORMATION GDPR
 download

Equipment, accommodation and meals
Participants use their own boats and camping equipment. Accomodation in own tents on camping places provided by the organizers. Organizers do not provide food.

Remarks
Please note that there is no guide or a pilot during daily sections of the trip. 
Participation is on own responsibility and risk. 

For more information please write to:
info@vistuliada.pl
info@fundacjakim.pl