VISTULIADA 2021
Zgłoszenie online
Online registration

Termin i trasa spływu
 
Vistuliada 2021 odbywać się będzie w trzech etapach: 
I: 10 - 16 lipca – Bieruń Nowy – Kraków (65,6 km) 
II: 16 - 24 lipca – Kraków - Sandomierz (194,4 km) 
III: 24 - 31 lipca – Sandomierz - Warszawa (242,5 km) 
  
Warunki uczestnictwa 
Dobry stan zdrowia, umiejętność pływania, doświadczenie w pływaniu kajakiem, zapoznanie się z „Warunkami uczestnictwa”, ich akceptacja oraz przesłanie zgłoszenia i wpłata wpisowego.
 
Wpisowe 
Wysokość wpisowego od osoby za jeden etap zależy od terminu zgłoszenia i wpłaty: 
- 300 zł za jeden etap / 270 zł za każdy następny etap - w terminie do 28.02.2021 
- 330 zł za jeden etap / 300 zł za każdy następny etap - w terminie 1.03 – 30.04.2021 
- 400 zł za jeden etap / 370 zł za każdy następny etap - w terminie 1.05 – 10.06.2021 
 
Wniesiona opłata pokrywa koszt organizacji spływu, biwaków, pamiątkowych koszulek oraz kolacji na zakończenie każdego etapu. 
 
Zgłoszenia 
Zgłoszenia należy dokonać do 10 czerwca 2021 przez wypełnienie formularza on-line dostępnego w górnej części strony, po zapoznaniu się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zgłoszeń, warunków uczestnictwa i warunków zawartymi w plikach do pobrania poniżej: 

INFORMATOR 2021 pobierz 
WARUNKI UCZESTNICTWA pobierz 
WARUNKI REZYGNACJI pobierz
KARTA ZGŁOSZENIA pobierz
INFORMACJA RODO
 pobierz

Sprzęt, zakwaterowanie i wyżywienie 
Uczestnicy spływu korzystają z własnego sprzętu pływającego i biwakowego (organizator umożliwia wypożyczenie kajaka). Noclegi pod namiotem w miejscach biwakowych wyznaczonych przez organizatora. Wyżywienie we własnym zakresie. 
 
Uwagi  
Należy pamiętać, że w trakcie spływu nie ma przewodnika ani pilota na wodzie. Udział w spływie odbywa się na własną odpowiedzialność i ryzyko. 

Fakultatywna, piesza wycieczka do źródeł Wisły 
Przed startem Vistuliady, w niedzielę 11 lipca, planujemy całodzienną, pieszą wycieczkę na Baranią Górę (1220 m. n.p.m.) – do źródeł Wisły. Chętnych prosimy o zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zgłoszeniowym. 

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:
info@vistuliada.pl
info@fundacjakim.plDate and route of the event
The Vistuliada 2021 will have three sections: 
I: July 10 - 16 – Bieruń Nowy – Kraków (65,5 km)
II: July 16 - 24 – Kraków - Sandomierz (194,4 km)
III: July 24 - 31 – Sandomierz - Warszawa (242,5 km)

Participation conditions
Good state of health, ability to swim, familiarity with and acceptance of enclosed „Participation Conditions”, registration and payment of the fee. 

Fees
The registration fee: 
- 300 PLN for o section / 270 PLN for each subsequent section – if paid until 28.02.2021 
- 330 PLN for one section / 300 PLN for each subsequent section – if paid between 1.03 – 30.04.2021 
- 400 PLN for one section / 370 PLN for each subsequent section – if paid between 1.05 – 10.06.2021 
 
The fee covers the camping places, Vistuliada’s t-shirt, organization costs and a dinner at the end of each section. 
   
Registration 
Registration should be made before June 10, 2021 by filling-in the online registration questionnaire available at the top of this page. Before registering, participants are asked to familiarize themselves with detailed registration and participation information contained in files available for downloading below:  

TOUR INFO 2021 download
CONDITION OF PARTICIPATION download
CANCELLATION CONDITIONS download
REGISTRATION FORM
 download
INFORMATION GDPR
 download

Equipment, accommodation and meals
Participants use their own boats and camping equipment (there is possibility to rent a kayak). 
Accomodation in own tents on camping places provided by the organizers. Organizers do not provide food.  

Remarks
Please note that there is no guide or a pilot during daily sections of the trip. Participation is on own responsibility and risk.  

Optional walking trip to the sources of Vistula 
Before the start of Vistuliada, on Sunday, July 11, we are planning a full-day walking trip to Barania Mountain (1220 m a.s.l.) - to the sources of the Vistula.
The condition of taking part in this excursion is to be able to walk for several hours on forest paths in the mountains. If you want to participate in this trip, please select the appropriate option in the registration questionnaire. 

For more information please write to:
info@vistuliada.pl
info@fundacjakim.pl