Długo żyliśmy nadzieją, że sytuacja związana z pandemią zostanie opanowana w stopniu umożliwiającym nam realizację wakacyjnych planów, jednak w utrzymującej się bezprecedensowej sytuacji niepewności i konieczności zrewidowania wielu planów zawodowych i życiowych, także realizacja idei Vistuliady okazuje się w tych warunkach nieosiągalna. Ze względu na przedłużające się ograniczenia związane z zakazem zgromadzeń, organizacji imprez i biwakowania, utrudnienia związane z procesami administracyjnymi oraz, co najważniejsze, z uwagi na bezpieczeństwo uczestników spływu i gospodarzy naszych biwaków, podjęliśmy trudną decyzję o odwołaniu Vistuliady 2020.  
Bądźmy zdrowi, dbajmy o siebie i innych - z nadzieją wspólnego dzielenia radości pływania i poznawania świata wokół nas już w kolejnym roku. 

 


 
  
We have long hoped that the pandemic situation will eventually be under control enough to allow us to implement our holiday plans, but in the continued state of uncertainty and the need to revise many professional and life plans, also the organisation of Vistuliada turns out to be unattainable. Prolonged restrictions related to the ban on gatherings, on organizing events and on camping, difficulties related to administrative processes and, most importantly, concerns for the safety of paddlers and of our hosts at camping places, have forced us to make a difficult decision to cancel Vistuliada 2020. 
Let's stay healthy, take care of yourselves and others - in the hope of sharing the joy of paddling and getting to know the world around us next year. VISTULIADA 2020
Zgłoszenie online
Online registration

Termin i trasa spływu
 
Vistuliada 2020 odbywać się będzie w trzech etapach:  
1: 3 - 10 lipca – Zalew Goczałkowicki – Kraków (115,4 km) 
2: 10 - 18 lipca – Kraków - Sandomierz (194,4 km) 
3: 18 – 26 lipca – Sandomierz - Warszawa (242,5 km) 
 
Warunki uczestnictwa 
Dobry stan zdrowia, umiejętność pływania, doświadczenie
w pływaniu kajakiem, zapoznanie się z „Warunkami uczestnictwa”, ich akceptacja oraz przesłanie zgłoszenia
i wpłata wpisowego. 
 
Wpisowe 
Wysokość wpisowego od osoby za jeden etap zależy
od terminu zgłoszenia i wpłaty: 
- 270 zł za jeden etap / 240 zł za każdy następny etap -
  w terminie do 10.01.2020 (zaliczka w wysokości 50 zł
  płatna do 10.01.2020, pozostała część wpisowego płatna
  do 29.02.2020) 
- 300 zł za jeden etap / 270 zł za każdy następny etap -
  w terminie 10.01 – 29.02.2020 
- 330 zł za jeden etap / 300 zł za każdy następny etap -
  w terminie 1.03 – 30.04.2020 
- 400 zł za jeden etap / 370 zł za każdy następny etap -
  w terminie 1.05 – 10.06.2020 
 
Wniesiona opłata pokrywa koszt organizacji spływu, biwaków, koszulki i pamiątek spływowych oraz kolacji na zakończenie każdego etapu. 
 
Zgłoszenia 
Zgłoszenia należy dokonać do 10 czerwca 2020 przez wypełnienie formularza on-line dostępnego w górnej części strony, po zapoznaniu się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zgłoszeń, warunków uczestnictwa i warunków zawartymi w plikach do pobrania poniżej: 

INFORMATOR 2020 pobierz 
WARUNKI UCZESTNICTWA pobierz 
WARUNKI REZYGNACJI pobierz
KARTA ZGŁOSZENIA pobierz
INFORMACJA RODO
 pobierz

Sprzęt, zakwaterowanie i wyżywienie 
Uczestnicy spływu korzystają z własnego sprzętu pływającego
i biwakowego (organizator umożliwia wypożyczenie kajaka). Noclegi pod namiotem w miejscach biwakowych wyznaczonych przez organizatora. Wyżywienie we własnym zakresie. 
 
Uwagi  
Należy pamiętać, że w trakcie spływu nie ma przewodnika ani pilota na wodzie. Udział w spływie odbywa się na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 
Fakultatywna, piesza wycieczka do źródeł wisły 
Przed startem Vistuliady, w sobotę 4 lipca, planujemy całodzienną, pieszą wycieczkę na Baranią Górę (1220 m. n.p.m.) – do źródeł Wisły. Chętnych prosimy o zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zgłoszeniowym. 

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:
info@vistuliada.pl
info@fundacjakim.plDate and route of the event
The Vistuliada 2020 will have three sections: 
1: July 3 - 10 – Zalew Goczałkowicki – Kraków (115,4 km) 
2: July 10 - 18 – Kraków - Sandomierz (194,4 km) 
3: July 18 - 26 – Sandomierz - Warszawa (242,5 km)

Participation conditions
Good state of health, ability to swim, familiarity with and acceptance of enclosed „Participation Conditions”, registration and payment of the fee.  

Fees
The registration fee: 
- 270 PLN for one section / 240 PLN for each subsequent
  section – if paid before 10.01.2020 (advance payment
  of 50 PLN payable until 10.01.2020, the rest payable
  until 29.02.2020) 
- 300 PLN for one section / 270 PLN for each subsequent
  section – if paid between 10.01 – 29.02.2020 
- 330 PLN for one section / 300 PLN for each subsequent
  section – if paid between 1.03 – 30.04.2020 
- 400 PLN for one section / 370 PLN for each subsequent
  section – if paid between 1.05 – 10.06.2020 
 
The fee covers the camping places, Vistuliada’s t-shirt, organization costs and a dinner at the end of each section. 
   
Registration 
Registration should be made before June 10, 2020 by filling-in the online registration questionnaire available at the top of this page. Before registering, participants are asked to familiarize themselves with detailed registration and participation
information contained in files available for downloading below: 

INFORMATION 2020 download
CONDITION OF PARTICIPATION download
CANCELLATION CONDITIONS download
REGISTRATION FORM
 download
INFORMATION GDPR
 download

Equipment, accommodation and meals
Participants use their own boats and camping equipment (there is possibility to rent a kayak). 
Accomodation in own tents on camping places provided by the organizers. Organizers do not provide food. 

Remarks
Please note that there is no guide or a pilot during daily sections of the trip. Participation is on own responsibility and risk.  

Optional walking trip to the sources of vistula 
Before the start of Vistuliada, on Saturday, July 4, we are planning a full-day walking trip to Barania Mountain (1220 m a.s.l.) - to the sources of the Vistula. 
The condition of taking part in this excursion is to be able to walk for several hours on forest paths in the mountains. If you want to participate in this trip, please select the appropriate option in the registration questionnaire

For more information please write to:
info@vistuliada.pl
info@fundacjakim.pl