Valid XHTML 1.0 Transitional
VISTULIADA 2019 - zgłoszenie
Imię:
Etap spływu:
ETAP 1 - Warszawa - Włocławek
Nazwisko:
ETAP 2 - Włocławek - Tczew
Narodowość:
ETAP 3 - Tczew – Gdańsk
Rok urodzenia:
e-mail:
Rodzaj łodzi:
Koszulka:
TRANSPORT (odpłatny, koszt zależny od ilości zgłoszeń)
trasa (termin):
liczba: osób
łodzi
trasa (termin):
liczba: osób
łodzi
Warszawa – Włocławek (6.07.2019)
Włocławek – Warszawa (7.07.2019)
Warszawa – Tczew (15.07.2019)
Tczew – Warszawa (15.07.2019)
Gdańsk – Warszawa (20.07.2019)
Potwierdzam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa, które niniejszym akceptuję. Oświadczam, że biorę udział w Vistuliadzie na własne ryzyko. Potwierdzam, że jestem w dobrym stanie zdrowia, umiem pływać oraz jestem w stanie sprostać wymaganiom związanym z tego typu przedsięwzięciem.
Potwierdzam, że posiadam aktualne ubezpieczenie zdrowotne ważne w Polsce, obejmujące transport (polisę należy mieć przy sobie).
Akceptuję publikację w celach niekomercyjnych bez jakiejkolwiek rekompensaty, zarówno podczas trwania spływu, jak i w dowolnym czasie po jego zakończeniu, swojego wizerunku, głosu, słów do nagrań telewizyjnych, radiowych, dla potrzeb filmu, prasy lub nagrań dla innych mediów i w każdej innej formie, dla celów promocji i propagowania celów Vistuliady. Robiąc zdjęcia zobowiązuję się przestrzegać prawa do prywatności wszystkich uczestników.
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Promocji Rekreacji „KIM”.
Informacje dodatkowe dla organizatora: